• személyazonossági igazolvány  7 lej 
 • ideiglenes személyazonossági igazolvány  1 lej

Szükséges dokumentumok:

 • a személyazonossági igazolvány kibocsátását igénylő kérvény aláírva mind a kiskorú, mind pedig a szülő vagy a törvényes képviselő által;
 • születési bizonylat (eredeti és másolat);
 • az egyik szülő vagy törvényes képviselő személyazonossági igazolványa;
 • a szülő vagy a törvényes képviselő lakhelycímét igazoló dokumentum (eredeti és másolat);
 • a szülők házassági bizonylata, ill. a szülők válása esetén jogerős bírósági határozat a válásról (eredeti és másolat);
 • nyugta a személyazonossági igazolvány ellenértékéről;

Szükséges dokumentumok:

 • kérvény a személyazonossági igazolvány kibocsátásához;
 • születési bizonylat (eredeti és másolat);
 • a lakhely címét igazoló dokumentum (eredeti és másolat);
 • nyilatkozat a szülők egyike vagy egy harmadik személy részéről, amely igazolja, hogy a személyazonossági igazolványt igénylő kérvényben bejelentett személyazonosság, valamint a felvett vagy csatolt fénykép a kérvényezőhöz tartozik;
 • a kérvényező lakhelyéhez tartozó rendőrőrs által a kérvényező ujjlenyomatairól készített űrlap;
 • nyugta a személyazonossági igazolvány ellenértékéről.

Szükséges dokumentumok:

 • kérvény a személyazonossági igazolvány kibocsátásához;
 • személyazonossági igazolvány és szavazókártya (ha van);
 • születési- és házassági bizonylat – ha van – (eredeti és másolat);
 • válás esetén jogerős bírósági határozat a válásról (eredeti és másolat);
 • túlélő házastárs esetén az elhunyt férj/feleség halotti bizonyítványa (eredeti és másolat);
 • a 14 évnél fiatalabb gyermekek születési bizonylata (eredeti és másolat);
 • a lakhely címét igazoló dokumentum (eredeti és másolat);
 • nyugta a személyazonossági igazolvány ellenértékéről.

 

A tulajdonos család- és/vagy keresztneve, a szülők keresztneve, a születési időpont és hely, valamint a nem változtatása esetén szükséges bemutatni a jogerős bírósági határozatot, illetve rendelkezést, amely a családi állapot adatait módosítja.

Szükséges dokumentumok:

 • kérvény a személyazonossági igazolvány kibocsátásához;
 • személyazonossági igazolvány és szavazókártya – ha van –;
 • születési- és házassági bizonylat – ha van – (eredeti és másolat);
 • válás esetén jogerős bírósági határozat a válásról (eredeti és másolat);
 • túlélő házastárs esetén az elhunyt férj/feleség halotti bizonyítványa (eredeti és másolat);
 • a 14 évnél fiatalabb gyermek(ek) születési bizonylata (eredeti és másolat);
 • a lakcímet bizonyító dokumentum (eredeti és másolat);
 • bizonylat azon rendőrőrs részéről, ahol a lopás be volt jelentve (ha szükséges);
 • egy, a közigazgatási intézmények által kibocsátott friss fényképet tartalmazó dokumentum – útlevél, gépkocsivezetői jogosítvány, munkahelyi igazolvány, katonakönyv, egy tanügyi intézmény által kibocsátott oklevél (eredeti és másolat);
 • nyugta a személyazonossági igazolvány ellenértékéről.

Szükséges dokumentumok:

 • kérvény a személyazonossági igazolvány kibocsátására külföldről Romániába történő lakóhelyváltás esetében;
 • születési bizonylat (eredeti és másolat);
 • házassági bizonylat a házas személyek, illetve túlélő házastársak esetében (eredeti és másolat);
 • válás esetén jogerős bírósági határozat a válásról (eredeti és másolat);
 • túlélő házastárs esetén az elhunyt férj / feleség halotti bizonyítványa (eredeti és másolat);
 • a 14 évnél fiatalabb gyermekek születési bizonyítványa (eredeti és másolat);
 • a lakhely címét igazoló dokumentum (eredeti és másolat);
 • érvényes / lejárt román útlevél vagy az Igazságügyi Minisztérium / a külföldi román diplomáciai képviselet / konzulátus által az állampolgárság megszerzését igazoló megállapító dokumentum (eredeti és másolat);
 • a külföldi hatóságok által kibocsátott személyazonossági igazolvány és/vagy útlevél;
 • nyugta a személyazonossági igazolvány ellenértékéről.

Szükséges dokumentumok:

 • kérvény a lakhely megállapítására vonatkozó megjegyzéseknek a személyazonossági igazolványba való beírására;
 • a kérvényező személyazonossági igazolványa;
 • a lakhely címét igazoló dokumentum (eredeti és másolat);
 • a házigazda befogadó nyilatkozata.

Szükséges dokumentumok:

 • a személyazonossági igazolvány kibocsátását igénylő kérvény;
 • személyazonossági igazolvány és szavazókártya, ha van;
 • születési- és házassági bizonylat, ha van (eredeti és másolat);
 • válás esetén jogerős bírósági határozat a válásról (eredeti és másolat);
 • túlélő házastárs esetén az elhunyt férj/feleség halotti bizonyítványa (eredeti és másolat);
 • a 14 évnél fiatalabb gyermekek születési bizonyítványa (eredeti és másolat);
 • a lakhely címét igazoló dokumentum (eredeti és másolat);
 • nyugta a személyazonossági igazolvány ellenértékéről;

 

A tulajdonos család- és/vagy keresztneve, a szülők keresztneve, a születési időpont és hely, valamint a nem változtatásai esetében szükséges bemutatni a jogerős bírósági határozatot, ill. rendelkezést, amely alapján a családi állapot adatait módosítják.

A természetes személyek írásban, indokolt kérés alapján kérhetik személyes jellegű adatok közlését az országos személy-nyilvántartási jegyzékből a következőkre vonatkozóan:

 • anyakönyvi adatok: családnév és keresztnév, születés ideje és helye, az illető személyek szüleinek keresztneve;
 • a közölt személyek személyazonossági igazolványainak adatai;
 • a lakhelyekre és tartózkodási helyekre vonatkozó adatok;
 • a személyi számra vonatkozó adatok;

 

A kérelemnek tartalmaznia kell:

 • a kérelmező adatait,  lakcímét;
 • az igényelt adatok pontos felsorolását;
 • az adatok felhasználásának célját.

 

A kérelemhez csatolni kell:

 • a személyazonossági igazolvány másolatát;
 • az országos személy-nyilvántartási jegyzékben foglalt adatok közlési díja: 1lej / személy;

 

a.) a hatályban lévő román törvényes előírások alapján kiállított okiratok;

b.) a házigazda, fizikai vagy jogi személy, írott nyilatkozata a befogadásról, az a) pontnál jelölt dokumentumok egyike kíséretében;

c.) a kérvényező saját felelősségre tett nyilatkozata, a közrendészeti rendőr által kiállított ellenőrzési jegyzék kíséretében, amellyel igazolja az ingatlan meglétét, valamint azt, hogy a kérvényező a bejelentett lakcímen lakik, azon fizikai személyek esetében, akik nem tudják felmutatni az a) és b) pontokban igényelt dokumentumokat;

d.) a kiskorúak és tilalom alatt lévő személyek esetében a nyilatkozatot a szülők, illetve a törvényes képviselők írják alá;

e.) igazolás a polgármesteri hivatal részéről, amelyből kiderül, hogy a kérvényező, illetve a házigazda szerepel a mezőgazdasági nyilvántartóban.

 

A befogadási nyilatkozat aláírható a Személynyilvántartó osztály alkalmazottja, a közbiztonsági rendőr, közjegyző, illetve a román diplomáciai képviselet vagy követség alkalmazottja jelenlétében.

 

A bérleményi jogcímre vonatkozó, hatályos és román törvénykezéssel összhangba lévő okmányok:

 • adásvételi szerződés
 • élethosszig tartó haszonélvezeti záradékkal rendelkező adásvételi szerződés (szükséges a befogadási nyilatkozat attól a személytől, akire az élethosszi haszonélvezeti záradék vonatkozik)
 • élethossziglan tartó lakhatási záradékkal rendelkező adásvételi szerződés (szükséges a befogadási nyilatkozat attól a személytől, akire az élethosszi lakhatási záradék vonatkozik. Amennyiben az irat egy harmadik személy által igényelt, úgy szükséges mind a tulajdonos beleegyezése, mind pedig a élethossziglani lakhatásra jogosult személy beleegyezése.)
 • jegyzőkönyvvel megerősített adásvételi szerződés, mely a szerződés szerves része
 • jelzálogos hiteles adásvételi szerződés
 • részletfizetéses szerződés, esettől függően jegyzőkönyvvel megerősített
 • ingatlancsere-szerződés
 • adományozási szerződés
 • közjegyző, ügyvéd által szavatolt bérleti szerződés, vagy az Adó- és Pénzügyi Hivatal (ANAF) helyi fiókszervénél bejegyzett bérleti szerződés
 • közjegyző, vagy ügyvéd által hitelesített haszonkölcsönszerződés
 • tulajdonjogi irat
 • építési szerződés és adásvételi jegyzőkönyv, a mellékelt utcanév-jegyzéki bizonylattal, amennyiben a lakcím nem azonosítható az építési szerződés vagy az adásvételi szerződés alapján
 • építési engedély és munkálatvégi átvételi jegyzőkönyv, a mellékelt utcajegyzéki bizonylattal, amennyiben a lakcím nem azonosítható az építési engedély alapján. Az átvételi jegyzőkönyv hiányában igényelhető egy nyilatkozat (a 14-es számú melléklet alapján) és helyszíni, rendőrségi, ellenőrzést alkalmaznak
 • bírói határozat a tulajdonjog megállapítására vonatkozóan
 • vagyonmegosztási bírói határozat
 • örökösi bizonyítvány/végrendelkezési hagyományozás,
 • az ingatlan árveréses odaítélését szavatoló okirat,
 • ingatlan-leasing szerződés (a bérleményi szerződés bizonyítéka a lakó/használó, a felesége/férje, valamint gyermekei számára. Ha a lakhatósági irat kibocsátását egy harmadik személy kérvényezi, szükséges az ügykezelő/tulajdonosi leasing-cégnek a beleegyezése),
 • eltartási szerződés
 • közjegyző által hitelesített, lakás rendeltetésű ingatlan megosztása vagy összecsatolása
 • telekkönyvi kivonat (on-line forma is), mely nem lehet régebbi, mint 30 nap (a közjegyző által kiállított kivonatnak rendelkeznie kell a konformitási bizonylattal)
 • állami lakásalaptól származó bérleti szerződés, valamint a tulajdonos beleegyező nyilatkozata
 • szolgálati lakásra vonatkozó bérleti szerződés – a munkáltató igazolásával együtt, a munkaszerződésnek a része.

 

További pontosítások:

 • Amennyiben elveszett az adásvételi szerződés, kérhető:
 • a megkötő/kibocsájtó intézmény archívumából származó, hitelesített másolat
 • telekkönyvi kivonat (fontos a 30 napos érvényesség)

                     

Nem képezik a lakcím bizonyítékait:

 • az adásvételi előszerződés
 • adóigazolás
 • utcanév-jegyzéki bizonylat